Портрет от съвместен проект “Непознатите ангели”

смесена техника – масло, акрил. Размери – 180 х 200