портрет на момиче

техника – пастел на картон, размер 30/40 см

Тагове ,