Видове портрети

Видовете портрет биват:
– Според броя на изобразените лица: единичен, двоен и групов.
– Според композицията: глава, глава и раменен пояс, допоясна фигура, цяла фигура.
– Според положението на главата: анфас, три-четвърти, полупрофил и профил.
– Според пола и възрастта: мъжки, женски, детски и животни.
– Автопортрети: особен вид портрет е автопортретът, когато даден художник или фотограф създава портрет на самия себе си. Артистът постига това с използването на обикновено огледало.”5

Въпреки всичко казано до тук е нужно да упоменем, че и най-очарователният като изпълнение, техника и материал портрет ще си остане неодухотворен, ако не обогати реципиента на изкуство с някаква значителна нотка на проблематика. Един портрет трябва да ни разкрива душевноста и впечатленията по-ярко, по-дълбоко и по-вярно, отколкото ние ги виждаме в нормалния живот.

Може да разгледате portret.bg и да определите какво най – много Ви допада като портрет.

Публикувано на: 9th April, 2017

КатегорииUncategorized